Uwchaled Medical Practice

Telephone lines open 8:00am – 6.00pm Monday to Friday

Access Standards

Cyhoeddwyd set o safonau gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mawrth 2019 a’u nod yw codi a gwella’r lefel o wasanaeth mae cleifion yn ei gael gan eu Meddygfeydd Teulu yng Nghymru. Mae Practis Meddygol Uwchaled yn cydnabod fod mynediad yn chwarae rhan allweddol ym mhrofiad y claf.

A new set of standards were announced by the Minister for Health and Social Services in March 2019 that are aimed to raise and improve the level of service for patients in Wales from their GP practices. Uwchaled Medical Practice recognise that access plays a major role in the experience of a patient.

What to expect from your GP Practice