Uwchaled Medical Practice

Reception phone line: 8:00am – 6.30pm Monday to Friday

Dispensary phone line: 10.30am – 4.30pm Monday to Friday

Welsh Government Access Standards

Cyhoeddwyd set o safonau gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mawrth 2019 a’u nod yw codi a gwella’r lefel o wasanaeth mae cleifion yn ei gael gan eu Meddygfeydd Teulu yng Nghymru. Mae Practis Meddygol Uwchaled yn cydnabod fod mynediad yn chwarae rhan allweddol ym mhrofiad y claf.

A new set of standards were announced by the Minister for Health and Social Services in March 2019 that are aimed to raise and improve the level of service for patients in Wales from their GP practices. Uwchaled Medical Practice recognise that access plays a major role in the experience of a patient.

the ways you can access services in your gp practice

 

Date published: 4th February, 2020
Date last updated: 26th January, 2023